tega da mutilasi mayat dalam koper berdalih dipaksa hand job