korban mutilasi dalam koper seorang penerjemah ini awal mula kenal pelaku