duduk perkara penusukan jukir di pasar tasik berawal dari pelaku kecewa