kejujuran selamatkan az zujajy dari perampokan ketika haji