ahmad sukina mta wafat haedar nashir umat kehilangan sosok rendah hati